ปฏิทินการใช้รถ

พฤศจิกายน 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1
มีรายการจอง
 
2
3 4 5 6
มีรายการจอง
 
7
มีรายการจอง
 
8
มีรายการจอง
 
9
10 11
มีรายการจอง
 
12
มีรายการจอง
 
13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

รายการจองใช้รถประจำเดือน

1234

อนุมัติ30/10/2562 เวลา 17:39:41
วันที่ใช้รถ 31 ต.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 พ.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอารยาจุ้บlkkkd เฮฮาจิต   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ mEETING
รายละเอียด

30-6534

เปิดอ่านแล้ว07/11/2562 เวลา 15:23:43
วันที่ใช้รถ 06 พ.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 พ.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวศรัณยา ภู่วนิช   สำหรับแผนก HR-Dept
จองใช้รถเพื่อ ดูงาน
รายละเอียด

4705

เปิดอ่านแล้ว07/11/2562 เวลา 15:05:25
วันที่ใช้รถ 07 พ.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 พ.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวศรัณยา ภู่วนิช   สำหรับแผนก สารสนเทศ
จองใช้รถเพื่อ meeting with customer
รายละเอียด

นข4704

เปิดอ่านแล้ว07/11/2562 เวลา 14:36:45
วันที่ใช้รถ 07 พ.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 พ.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวศรัณยา ภู่วนิช   สำหรับแผนก สารสนเทศ
จองใช้รถเพื่อ VISITING CUSTOMERS
รายละเอียด

นท-1740

เปิดอ่านแล้ว05/11/2562 เวลา 13:53:15
วันที่ใช้รถ 07 พ.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 พ.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวศรัณยา ภู่วนิช   สำหรับแผนก สารสนเทศ
จองใช้รถเพื่อ contact government
รายละเอียด

1กค5244

อยู่ระหว่างทำรายการจอง
วันที่ใช้รถ 07 พ.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 พ.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายชุติพงษ์ ชู   สำหรับแผนก HR-Dept
จองใช้รถเพื่อ
รายละเอียด

1กท-8494

อนุมัติ07/11/2562 เวลา 14:36:39
วันที่ใช้รถ 08 พ.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 พ.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ A   สำหรับแผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ
จองใช้รถเพื่อ ไปประชุมข้างนอก
รายละเอียด

1ก1234

อนุมัติ07/11/2562 เวลา 15:00:23
วันที่ใช้รถ 11 พ.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   11 พ.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายชุติพงษ์ ชู   สำหรับแผนก HR-Dept
จองใช้รถเพื่อ อบรม
รายละเอียด

30-6533

อนุมัติ07/11/2562 เวลา 15:05:20
วันที่ใช้รถ 11 พ.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   11 พ.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายชุติพงษ์ ชู   สำหรับแผนก HR-Dept
จองใช้รถเพื่อ อมรม
รายละเอียด

1234

อยู่ระหว่างทำรายการจอง
วันที่ใช้รถ 12 พ.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   12 พ.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวศรัณยา ภู่วนิช   สำหรับแผนก HR-Dept
จองใช้รถเพื่อ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 10 รายการ