ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

ฮภ-9205

อนุมัติ09/04/2562 เวลา 14:20:05
วันที่ใช้รถ 01 เม.ย. 62 เวลา 07:00   ถึงวันที่   09 เม.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวศรีสุดา ราชสินธ์   สำหรับแผนก ประสานงาน
จองใช้รถเพื่อ รับส่งพนักงาน
รายละเอียด

ฮพ-7407

อนุมัติ09/04/2562 เวลา 14:20:18
วันที่ใช้รถ 02 เม.ย. 62 เวลา 07:00   ถึงวันที่   02 เม.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวศรีสุดา ราชสินธ์   สำหรับแผนก Dธุรการ
จองใช้รถเพื่อ รับส่งพนักงาน
รายละเอียด

ฮจ-5456

อนุมัติ09/04/2562 เวลา 14:20:24
วันที่ใช้รถ 02 เม.ย. 62 เวลา 14:00   ถึงวันที่   02 เม.ย. 62 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ คุณรัติพงศ์   สำหรับแผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ
จองใช้รถเพื่อ ไปรับพัดลมอุตสาหกรรม
รายละเอียด

ฮจ-5456

อนุมัติ06/04/2562 เวลา 15:00:45
วันที่ใช้รถ 06 เม.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 เม.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอารยาจุ้บ เฮฮาจิต   สำหรับแผนก Dธุรการ
จองใช้รถเพื่อ ส่งเอกสารราชการ
รายละเอียด

ฮจ-5456

อนุมัติ08/04/2562 เวลา 13:37:06
วันที่ใช้รถ 08 เม.ย. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   08 เม.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวศรัณยา ภู่วนิช   สำหรับแผนก บุคลากร
จองใช้รถเพื่อ ส่งเอกสาราชการ
รายละเอียด

ฮพ-7407

อนุมัติ09/04/2562 เวลา 13:20:22
วันที่ใช้รถ 09 เม.ย. 62 เวลา 07:00   ถึงวันที่   09 เม.ย. 62 เวลา 08:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอารยาจุ้บ เฮฮาจิต   สำหรับแผนก Dธุรการ
จองใช้รถเพื่อ รับส่งพนักงาน
รายละเอียด

ฮพ-7407

อนุมัติ09/04/2562 เวลา 14:01:23
วันที่ใช้รถ 09 เม.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 เม.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนวลจันทร์ สวายงาม   สำหรับแผนก Dธุรการ
จองใช้รถเพื่อ ไปต่างจังหวัดช่วงสงกรานต์
รายละเอียด

.

อนุมัติ10/04/2562 เวลา 17:21:51
วันที่ใช้รถ 10 เม.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 เม.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอารยาจุ้บ เฮฮาจิต   สำหรับแผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ
จองใช้รถเพื่อ ไปตลาด
รายละเอียด

1224ดด

อนุมัติ10/04/2562 เวลา 17:22:01
วันที่ใช้รถ 10 เม.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 เม.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอารยาจุ้บ เฮฮาจิต   สำหรับแผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ
จองใช้รถเพื่อ Go to Shop
รายละเอียด

1ตฒ 6195

อนุมัติ12/04/2562 เวลา 17:46:44
วันที่ใช้รถ 10 เม.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 เม.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอารยาจุ้บ เฮฮาจิต   สำหรับแผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ
จองใช้รถเพื่อ Go to maker
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 27 รายการ