ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

1224ดด

อยู่ระหว่างทำรายการจอง
วันที่ใช้รถ 02 ส.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ส.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวศรัณยา ภู่วนิช   สำหรับแผนก สารสนเทศ
จองใช้รถเพื่อ
รายละเอียด

123445235234532

อนุมัติ02/08/2562 เวลา 16:44:11
วันที่ใช้รถ 02 ส.ค. 62 เวลา 10:00   ถึงวันที่   02 ส.ค. 62 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอารยาจุ้บ เฮฮาจิต   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ส่งจักรยาน
รายละเอียด

123445235234532

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 02 ส.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   02 ส.ค. 62 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอารยาจุ้บ เฮฮาจิต   สำหรับแผนก marketing
จองใช้รถเพื่อ ส่งของ
รายละเอียด

123445235234532

อนุมัติ02/08/2562 เวลา 16:41:49
วันที่ใช้รถ 02 ส.ค. 62 เวลา 14:00   ถึงวันที่   02 ส.ค. 62 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอารยาจุ้บ เฮฮาจิต   สำหรับแผนก ประสานงาน
จองใช้รถเพื่อ ส่งน้ำ
รายละเอียด

1ก1234

อนุมัติ04/08/2562 เวลา 22:53:30
วันที่ใช้รถ 03 ส.ค. 62 เวลา 11:00   ถึงวันที่   03 ส.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอารยาจุ้บ เฮฮาจิต   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ รับส่ง พนักงาน
รายละเอียด

1กค5244

อยู่ระหว่างทำรายการจอง
วันที่ใช้รถ 07 ส.ค. 62 เวลา 01:00   ถึงวันที่   19 ส.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอารยาจุ้บ เฮฮาจิต   สำหรับแผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ
จองใช้รถเพื่อ
รายละเอียด

1ก1234

อยู่ระหว่างทำรายการจอง
วันที่ใช้รถ 09 ส.ค. 62 เวลา 05:00   ถึงวันที่   09 ส.ค. 62 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ นางสาวศรัณยา ภู่วนิช   สำหรับแผนก สารสนเทศ
จองใช้รถเพื่อ
รายละเอียด

1224ดด

อนุมัติ07/08/2562 เวลา 15:59:09
วันที่ใช้รถ 09 ส.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 ส.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอารยาจุ้บ เฮฮาจิต   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ประชุมฯ
รายละเอียด

123445235234532

อยู่ระหว่างทำรายการจอง
วันที่ใช้รถ 09 ส.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 ส.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอารยาจุ้บ เฮฮาจิต   สำหรับแผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ
จองใช้รถเพื่อ
รายละเอียด

1ตฒ 6195

อนุมัติ09/08/2562 เวลา 09:44:49
วันที่ใช้รถ 09 ส.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 ส.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอารยาจุ้บ เฮฮาจิต   สำหรับแผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ
จองใช้รถเพื่อ เพื่อไปฟาร์ม
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 21 รายการ